Офицерска кокарда от Първата Световна война, Царство България, керамична, неизползвана, отлично състояние.