метал: мед-никел

диаметър: 25.00 мм

тираж: 8 000 000

състояние: VF+++