Не разбирам от антики!

Напълно Автентична, намерена в Стара къща!

Налични маркировки!