Пружини и ресори - Веселин Ценов, Генчо Генчев, Петър Ефремов

 

Техника, 1963 г.