Получава се ЛИЧНО в София 

Жгугиге са пришити явно с цел промяна на размера 

Липсват пагоните, няма щети от молци 

За човек с висок ръст