Сренро с ниело. Терски казаци. Канията е с подменена кожа.