Всеки ден ще пускам по няколко търга

 

Две грешки на гурта на България---буква Б и буква Я. Направил съм ясни снимки. Монетата си е колекционна с прекрасна патина и повече от задоволителен релеф

Рядко попадение с грешки