При  специфични  технически умения, методи, процеси, процедури и техники.... Може и да се получи...!! 

Трябва си някой "сръчко" да прояви  иновативност  за постигане на желан резултат,  преобразуване на даденото в правилното . 

Аз нямам такива умения, пък и моя мързел  се противопоставя волево  на желанието, 

за вършене на  някаква дейност  и отношения  към неща свързани с труд..!!