Масло на платно

подписана долу в дясно

датирана 1930 година

рамкирана

размери без рамка 108/65 см