монетата не е циркулирала,но са избили червенокафяви петна

 

 

Б 721