Официално издание за Световното първенство, 132 страници,почти отлично състояние.