метал: мед-никел диаметър: 24.50 мм тираж: 8 119 999 състояние: VF