метал: неръждаема стомана диаметър: 27.75 мм тираж: 819 000 състояние: UNC