метал: мед - никел диаметър: 29.80 мм - осмостен тираж: 25 568 000 състояние: XF