- РАЗМЕР - 14 х 9 см. -ТИМБРОФИЛ ЕООД СОФИЯ 1421 РАБОТНО ВРЕМЕ - ПОНЕДЕЛНИК ПЕТЪК ОТ 10,00 - 17,00 ЧАСА    
ПОЩЕНСКИТЕ РАЗХОДИ СА - 2,00 ЛЕВА
ЗА ПРЕПОРЪЧАНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ