Съвременна руска монета. В обръщение. Купувате монетата показана на снимката.


         


Среща за гр. София