3 броя фонокарти от Италия. Добро състояние.  

 

Лот 101 А