Аукциони с одобрен достъп

Аукционната платформа дава възможност за организиране на търгове с одобрен достъп на участие.
Потребителите, които могат да наддават в този вид аукциони се определят от организатора (Продавача), който може да бъде физическо лице, фирма, организация, община и др.

Критериите, по които ще се допускат желаещите за участие в тези аукциони, изцяло се определят от Продавача. Това могат да бъдат набор документи, лицензи, депозити и други.

Повече информация може да намерите в раздел Помощ.


Ако сте одобрен за участие потребител, срещу съответната подкатегория ще се визуализира следната иконка -


Не са намерени аукциони