Генериране пратка

Връзка за генериране на Еконт бланка с отстъпка е налична в страницата на всеки завършил със сделка аукцион, както и в секция Продажби.
Ако поради някаква причина има невъзможност за визуализация на въпросната връзка или имате реализирана неконтролирана сделка
(съгласно т.14.1 от Общите условия), то може да използвате бутона* по-горе в тази страница.

* Бутонът е достъпен единствено за потребители на Balkan.Auction. При условие, че разполагате вече и с е-Еконт профил,
може да влезете в системата на Еконт от прозореца, предшестващ попълването на товарителница.