Такси

Регистрацията и стартирането на аукциони са безплатни.
Не се събират никакви такси от купувачите.
Събира се крайна такса при реализиране на сделка. Същата е с размер 2% от крайната цена, но не повече от 22 лв. и не по-малко от 1 стотинка.
Такси се събират и при използване на допълнителни/рекламни опции.
Тези опции са с фиксирани стойности и се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион:
Болд -  0.30 лв.
Оцветен аукцион -  0.70 лв.
Топ аукцион в категория -  1.80 лв.
Топ аукцион на начална страница -  3.60 лв.
Допълнителни снимки -  0.30 лв.
Запазена цена -  0.50 лв.
Ограничителна опция I -  0.20 лв.
Ограничителна опция II -  0.30 лв.
Таксите се начисляват по сметката на продавача. Цените са крайни, без каквито и да е налози в т.ч. и ДДС.
В случай, че задължението на потребител към Balkan.Auction в края на текущия месец е достигнало 5 (пет) лева, то потребителят е длъжен да заплати цялото задължение, но не по-късно от 10-то число на следващия месец.
В началото на всеки месец, системата изпраща нотификация с дължима сума и указания.
Рекламации и възражения относно начислени такси се допускат до 15 дни от датата на тяхното начисляване.
Пълен списък на всички такси, в реда на тяхното начисляване, се визуализира в сметката на всеки продавач, като записи по-стари от 365 дни се групират.

Такси относно използването на рекламни опции не се възстановяват.
Въведена е система за възстановяване на крайни такси. Заявка за възстановяване може да бъде подавана от Продавач при неосъществена сделка и следните условия:
  • не по-рано от 10 дни и не по-късно от 25 дни след край на аукцион;
  • липса на поставени положителни рейтингови коментари по въпросната сделка;
  • липса на информация за доставена пратка, свързана със съответния аукцион.


Вариантите за създаване и последващо ползване на персонализирана подкатегория с избрано име в Аукциони с одобрен достъп са:
месечна такса -  120 лв.
годишна такса -  960 лв.


Подробна информация относно всички възможни методи за зареждане на потребителска сметка, както и движенията по нея - Профил / Сметка