Известия

Бонус Великден 16 Април 2021
Запазени търсения 8 Януари 2020

Забранени артикули


  Обръщаме внимание на всички продавачи да се съобразяват с т.19 и т.22 от Общите условия и напомняме, че носят лична правна отговорност за неспазването им. Стоки изискващи лицензи, разрешителни и документи даващи право за разпространението им, са периодично следени от правозащитните органи.
Имайте предвид, че Balkan.Auction оказва пълно съдействие на прокуратура и съдебна власт при констатиране на такива нарушения, като предоставя пълен достъп до личните данни и архив на действията на закононарушителите.

Balkan.Auction призовава за спазване на законите и е с нулева толерантност към евентуални нарушители.

Примери за забранени артикули:
  • Оръжия, взривни вещества и боеприпаси. От този вид се допускат артикули, произведени преди 1901 г., както и обезопасени/деактивирани, гарантирано с необходимия протокол;
  • Материали със съдържание, нарушаващо личните права на трети лица, в т.ч. право на интелектуална и индустриална собственост, право на неприкосновеност на личните данни или на други лични основни права;
  • Алкохолни и спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия. От този вид изделия се допускат само единични бройки с колекционерска стойност, т.е. над 20 и повече години;
  • Храни, хранителни добавки и всички видове лекарствени продукти.