Известия

Бонус Великден 12 Април 2020
Запазени търсения 8 Януари 2018

Забранени артикули


  Обръщаме внимание на всички продавачи да се съобразяват с т.19 и т.22 от Общите условия и напомняме, че носят лична правна отговорност за неспазването им. Стоки изискващи лицензи, разрешителни и документи даващи право за разпространението им, са периодично следени от правозащитните органи.
Имайте предвид, че Balkan.Auction оказва пълно съдействие на прокуратура и съдебна власт при констатиране на такива нарушения, като предоставя пълен достъп до личните данни и архив на действията на закононарушителите.

Balkan.Auction призовава за спазване на законите и е с нулева толерантност към евентуални нарушители.