Δεν βρέθηκε δημοπρασία με αριθμό 1379214.
Ίσως η περίοδος αποθήκευσής της να έχει λήξει ή δεν υπάρχει στο σύστημα.