Δεν βρέθηκε δημοπρασία με αριθμό 4622720.
Ίσως η περίοδος αποθήκευσής της να έχει λήξει ή δεν υπάρχει στο σύστημα.