Πολιτική απορρήτου


Πολιτική Απορρήτου

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας δημοπρασιών, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Ελπίζουμε ότι θα αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για μια προσεκτική ανάγνωση.

Η χρήση «cookies»: Βοηθούν το σύστημα στην παροχή υπηρεσιών. Με τη χρήση τους δέχεστε το σύστημα να να χρησιμοποιήσει τα «cookies». «Cookie» αποτελεί ένα μικρό κομμάτι κειμένου, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστότοπου. Βοηθά στο να διατηρηθούν πληροφορίες για την επίσκεψή σας, καθώς και οι ρυθμίσεις σας. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για σας. Χρησιμοποιούνται και ορισμένα ίχνη αναγνώρισης (cookies) τρίτων ως μέρος των υπηρεσιών μας. Αυτά τα ίχνη αναγνώρισης τα διαχειρίζονται οι σχετικοί ιστότοποι και δεν ελέγχονται από εμάς, ενώ κάποια μπορούν να απενεργοποιηθούν με τη χρήση των γενικών ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Για άλλα, επισκεφθείτε τους σχετικούς ιστότοπους και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.
Adsense - συλλέγει δεδομένα για να εμφανίζει ξεχωριστά στοχευμένες διαφημίσεις.
Google Analytics - δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας και πηγών επισκεψιμότητας (για άρνηση https://support.google.com/analytics/answer/181881).
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα δεχθείτε τα ίχνη αναγνώρισης ή όχι. Αν θέλετε να μάθετε πότε λαμβάνει η συσκευή σας ένα ίχνος αναγνώρισης, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί για αυτό. Αυτό σας επιτρέπει να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε ένα ίχνος αναγνώρισης. Η συσκευή σας μπορεί να ρυθμιστεί να απορρίπτει όλα τα ίχην αναγνώρισης, αλλά στην περίπτωση αυτή ο ιστότοπος δεν θα λειτουργήσει σωστά.

Προσωπικές πληροφορίες και αποθήκευση: Σύμφωνα με του Γενικούς Όρους χρήσης του συστήματος, από τους χρήστες συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο λόγος για αυτό είναι η καταχώρηση αριθ. 21044 του περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και οι ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας που ασκούν οι χρήστες στο σύστημα. Κάθε άτομο που επιθυμεί να εγγραφεί θεωρείται ότι συμφωνεί να παράσχει τα προσωπικά στοιχεία του στη μορφή που απαιτείται (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Η πρόσβαση και η αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων αποτελεί κύρια προτεραιότητα του συστήματος. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, προσπαθούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, μαζί με τη δυνατότητα για την αιτιολογημένη διόρθωσή τους, εάν είναι απαραίτητο. Τα διατηρούμε προσεκτικά και με ασφάλεια για βάσιμους λόγους επιχειρηματικού και νομικού χαρακτήρα.
Όταν υπάρχει συναλλαγή μεταξύ χρηστών (αγοραστή και πωλητή), ο ιστότοπος δεν παρέχει προσωπικά στοιχεία. Η παροχή πληροφοριών επικοινωνίας εκτός του συστήματος και/ή παράδοσης, αποτελεί δέσμευση, ευθύνη και είναι κατά την κρίση των ίδιων των χρηστών.
Στόχος μας είναι να διατηρούμε τις υπηρεσίες μας με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή. Ως εκ τούτου μετά τη διαγραφή τους από τις βάσεις δεδομένων, ενδέχεται να μη διαγράψουμε αμέσως τα εναπομείναντα αντίγραφα από τους ενεργούς διακομιστές μας και να μην καταργήσουμε τις πληροφορίες από τα συστήματα αρχειοθέτησής μας.
Θα μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επιχειρήσεις, με οργανισμούς ή με εξωτερικούς συνεργάτες εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη είναι απαραίτητες για:
  - να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, διάταγμα, κανονιστική διαδικασία ή εκτελεστέα κυβερνητική απαίτηση
  - εφαρμογή των σχετικών Γενικών Όρων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ενδεχόμενων παραβάσεων
  - ανίχνευση, πρόληψη ή έλλες ενέργειες σχετικά με απάτη, τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια
  - λήψη μέτρων για την προστασία από παραβίαση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του συστήματος, των χρηστών μας ή του κοινού
Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων εταιρειών θα συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών και θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες προτού μεταβιβαστούν ή γίνουν αντικείμενο άλλου ηλεκτρονικού συστήματος και των Γενικών Όρων προσωπικές πληροφορίες.
Μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες δημοσίως που δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά. Παράδειγμα – τέτοιες πληροφορίες που δείχνουν τάσεις για τη γενική χρήση των υπηρεσιών μας.
Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την προστασία της Balkan.Auction και των χρηστών μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των πληροφοριών που διατηρούμε. Συγκεκριμένα:
  - κρυπτογραφούμε τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας SSL
  - επανεξετάζουμε τις πρακτικές συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφάλειας, για την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα
  - η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες περιορίζεται στους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους και τους εκπροσώπους της Balkan.Auction. Αυτοί δεσμεύονται από αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου μας δεν ισχύει για υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες εταιρείες ή ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ή ιστότοπων που ενδέχεται να εμφανίζονται ως διαφημίσεις ή σε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, όπως σχόλια, τίτλοι, περιγραφές και εικόνες δημοπρασιών. Η πολιτική δεν καλύπτει πρακτικές πληροφόρησης άλλων εταιρειών και οργανισμών που διαφημίζουν τις υπηρεσίες μας και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν ίχνη αναγνώρισης (cookies), ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες τεχνολογίες για την προβολή και προώθηση σχετικών διαφημίσεων.

Οι Γενικοί Όροι και η Πολιτική Απορρήτου είναι συνδεδεμένα έγγραφα, και κάθε αλλαγή στην Πολιτική απεικονίζεται στην ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής στους Γενικούς Όρους.

Υποχρεωτικές πληροφορίες και δικαιώματα.