Χρεώσεις

Η εγγραφή και η έναρξη των δημοπρασιών είναι δωρεάν.
Οι αγοραστές δεν χρεώνονται.
Υπάρχει μια τελική χρέωση όταν πραγματοποιηθεί συναλλαγή. Η χρέωση είναι 2% από την τελική τιμή, αλλά όχι περισσότερο από 12 € και όχι λιγότερο από 1 σεντ.
Χρεώνεστε και όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετες/προωθητικές επιλογές.
Αυτές οι επιλογές είναι σταθερές και χρεώνονται σε κάθε εκκίνηση και επανεκκίνηση δημοπρασίας:
Bold / Εντονα γράμματα -  0.30 €
Highlight / Έγχρωμη -  0.60 €
Category Top / Κορυφαία στην κατηγορία -  1.30 €
Homepage Top / Κορυφαία σε αρχική σελίδα -  2.50 €
Extended duration / Αυξημένη διάρκεια -  1.10 €
Additional Images / Πρόσθετες φωτογραφίες -  0.40 €
Reserve Price / Δεσμευμένη τιμή -  0.40 €
Restrictive Option I / Περιοριστική επιλογή I -  0.30 €
Restrictive Option II / Περιοριστική επιλογή II -  0.30 €
Οι χρεώσεις εισπράττονται από τον λογαριασμό του πωλήτη.
Σε περίπτωση που η υποχρέωση του χρήστη προς τον Balkan.Auction στο τέλος του τρέχουντος μήνα έφτασε 3.00 €, τότε ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει όλη την υποχρέωση, αλλά όχι αργότερα από την 10η του επόμενου μήνα.
Στην αρχή κάθε μήνα το σύστημα στέλνει μια κοινοποίηση με το οφειλούμενο ποσό και οδηγίες.
Διαμαρτυρίες και ενστάσεις σχετικά με δεδουλευμένες χρεώσεις επιτρέπονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της χρέωσης.
Ένας πλήρης κατάλογος όλων των χρεώσεων, με τη σειρά της απόκτησης, εμφανίζεται στο λογαριασμό κάθε πωλητή και εγγραφές παλιότερες από 180 μέρες ομαδοποιούνται.

Χρεώσεις σχετικά με τη χρήση προωθητικών επιλογών δεν επιστρέφονται.
Εισήχθη ένα σύστημα επιστροφής τελικών χρεώσεων. Αίτηση επιστροφής μπορεί να υποβληθεί από Πωλητή σε περίπτωση μη επιτυχούς συναλλαγής και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • όχι νωρίτερα από 10 μέρες και όχι αργότερα από 25 μέρες μετά τη λήξη της δημοπρασίας
  • απουσία θετικών σχολίων βαθμολόγησης για την εν λόγω συναλλαγή
  • έλλειψη πληροφοριών σχετικά με παραδοθείσα αποστολή, που σχετίζεται με την αντίστοιχη δημοπρασία

Σε περίπτωση που από έναν χρήστη ζητηθεί πληρωμή εγγύησης για την εξάλειψη κακόβουλων / εσφαλμένων ενεργειών (σήμφωνα με το σ. 10 των Γενικών Όρων), το ποσό επιστρέφεται μετά από περίοδο 18 μηνών (από την ημερομηνία της εισφοράς) σωστής χρήσης της πλατφόρμας ή σε περίπτωση πρόωρης υποβολής αιτήματος τερματισμού της δραστηριότητας στη Balkan.Auction. Το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να υπερβεί τα 80 €.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις δυνατές μεθόδους φόρτωσης ενός λογαριασμού χρήστη, όπως και τις κινήσεις σε αυτόν - Λογαριασμός


Οι Γενικοί Όροι και το μέρος «Χρεώσεις» αποτελούν συνδεδεμένα έγγραφα, και κάθε αλλαγή στις χρεώσεις απεικονίζεται στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης των Γενικών Όρων.