ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Αυτό το έγγραφο περιγράφει τους όρους και τους κανόνες για τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας Balkan.Auction
Ο ιστότοπος ανήκει και διατηρείται από την Auction.BG Ltd.

Το Balkan.Auction είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να:
- προσφερει προς πώληση είδη, τόσο με πλειστηριασμό (δημοπρασία) όσο και σε καθορισμένη τιμή•
- αγοράζει και συμμετέχει στην πλειοδότηση για δημοπρασίες που ξεκινούν από άλλο χρήστη.

Όροι, που χρησιμοποιούνται στους παρόντες γενικούς όρους:
  - ηλεκτρονική δημοπρασία - αγγελία μέσω διαδυκτίου για πώληση, που πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου Balkan.Auction
  - χρήστης - κάθε πρόσωπο που έχει εγγραφεί για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ιστότοπου•
  - πωλητής - χρήστης που ξεκινά μια ηλεκτρονική δημοπρασία•
  - αγοραστής - χρήστης που έχει κερδίσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία•
  - συναλλαγή - όταν ένας αγοραστής έχει κερδίσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία, θεωρείται ότι υπάρχει συναλλαγή πώλησης μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή•
  - μη ελεγχόμενη συναλλαγή - συμφωνία μεταξύ πωλητή και χρήστη για συγκεκριμένη δημοπρασία μέσω της ενότητας «επικοινωνίας» του συστήματος•
  - λογαριασμός χρήστη - ένας εικονικός ατομικός λογαριασμός που απεικονίζει όλα τα χρεωμένα ποσά από και προς τα Βαλκάνια. Δημοπρασία με βάση τη χρήση των πληρωμένων λειτουργιών της πλατφόρμας, μπόνους και άλλα. Σημαντικό: ο λογαριασμός δεν έχει λειτουργία πληρωμής μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας (Πωλητής-Αγοραστής). Οι μονάδες που διατίθενται σε αυτό δεν είναι ηλεκτρονικό χρήμα κατά την έννοια των κανονισμών για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών•
  - βαθμολογία - ένα σύστημα αξιολόγησης, με βάση τα σχόλια των χρηστών ο ένας για τον άλλον•
  - δεσμευμένη τιμή - τιμή κάτω από την οποία ο πωλητής δε συμφωνεί να γίνει συναλλαγή•
  - αγοράστε τώρα τιμή - τιμή στην οποία ο πωλητής συμφωνεί να πραγματοποιηθεί συναλλαγή και χωρίς πλειοδότηση.

Δεδομένου ότι η Balkan.Auction είναι ένας διεθνής ιστότοπος, πρέπει να επιλεγεί και να τηρηθεί μία επίσημη ζώνη ώρας. Η ζώνη αυτή είναι UTC+2.

1. Αυτοί οι γενικοι οροι καθίστανται υποχρεωτικοί για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη.

2. Η Balkan.Auction διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί μονομερώς αυτούς τους γενικούς όρους.

3. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών των Γενικών Όρων, το σύστημα ειδοποιεί όλους τους ενεργούς χρήστες. Εφόσον ο χρήστης δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά του να διαφωνήσει με τις αλλαγές εντός της νόμιμης προθεσμίας και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότουπου, θεωρείται ότι συμφωνεί με τους νέους Γενικούς Όρους.

4. Ο ιστότοπος δεν είναι μεσάζων, δε συμμετέχει και δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τις συναλλαγές, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

Εγγραφή

5. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου πρέπει να εγγραφεί.

6. Κάθε πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής θεωρείται ότι συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και με όλες τις διαδικασίες που συνοδεύουν την εγγραφή και τον επακόλουθο ελέγχο ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης μέσω τηλεφωνικού μηνύματος.

7. Έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ικανά φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών. Τα νομικά πρόσωπα εγγράφονται μέσω των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν.

8. Η Balkan.Auction συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες (με βάση Αναγν. αριθ. 21044 του περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας).
  8.1. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί θεωρείται ότι συμφωνεί να παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία•
  8.2. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφει θεωρείται ότι γνωρίζει την Πολιτική Απορρήτου και την αποδέχεται•
  8.3. Σε περίπτωση συναλλαγής μεταξύ αγοραστή και πωλητή, ο ιστότοπος δεν παρέχει αυτόματα προσωπικά δεδομένα•
  8.4. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας/παρόδοσης•
  8.5. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί θεωρείται ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης ειδοποιήσεων βάσει των δραστηριοτήτων του στο σύστημα.

9. Η εγγραφή, τα σχετικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης) και οι προκύπτουσες υποχρεώσεις προς τον ιστότοπο είναι προσωπικά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους. Η εγγραφή νέων/πρόσθετων λογαριασμών από τους χρήστες επιτρέπεται, αλλά αποκλειστικά μόνο από χρήστες τύπου Πωλητών με μεγάλο αριθμό και είδη αντικειμένων προς πώληση. Απαιτείται έγκριση διαχειριστή, κατόπιν υποβολή αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα:
  - άρνησης εγγραφής•
  - τερματισμού εγγραφής χωρίς προειδοποίησης•
  - να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα αναγνώρισης των προσώπων•
  - να ζητήσει την καταβολή εγγύησης για την εξάλειψη κακόβουλων / ακατάλληλων ενεργειών•
  - να απενεργοποιήσει την εγγραφή κατόπιν αιτήματος του καταχωρίζοντος.

11. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τα προσωπικά δεδομένα που προβάλλονται δημόσια από χρήστες σε δημοπρασίες, δημόσια κείμενα και σχόλια.

Χρεώσεις

12. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

13. Η Balkan.Auction δεν εισπράττει αμοιβές από τους αγοραστές.

14. Οι πωλητές χρεώνονται για τη χρήση πρόσθετων/διαφημιστικον επιλογών, όπως και για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, σύμφωνα με την ενότητα Χρεώσεις.
  14.1. Τελική χρέωση χρεώνεται επίσης για μια μη ελεγχόμενη συναλλαγή, δηλαδή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της δημοπρασίας κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πωλητή και χρήστη μέσω της ενότητας επικοινωνίας του συστήματος. Αυτή η χρέωση είναι μειωμένη από την κανονική και ανέρχεται σε 2.4% της αρχικής/τρέχουσας τιμής της ακυρωμένης δημοπρασίας. Η πραγματοποίηση συναλλαγής αυτού του ειδους αφαιρεί τη δυνατότητα σχολίων αξιολόγησης και αίτημα επιστροφής της τελικής χρέωσης για μη οριστικοποίηση συναλλαγής. Σε περίπτωση συμφωνίας για συναλλαγή μέσω επικοινωνίας είναι υποχρεωτική η λήξη της δημοπρασίας με δηλωμένη αιτία «Διακανονισμένη πώληση μέσω του συστήματος». Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη χαρακτηρίζεται ως πρόδηλη αναξιοπιστία.
  14.2. Σε περίπτωση ευρετηρίαση απρέπειας εκ μέρους του πωλήτη σχετικά με δεδηλωμένη αιτία πρόωρης λήξης της δημοπρασίας, χρεώνεται το μέγιστο δυνατό ποσό (20 ευρώ), αλλά όχι περισσότερο από την αξία της συναλλαγής. Για παρατυπία που υπόκειται σε κύρωση θεωρείται και πρόωρος τερματισμός με υποδεδειγμένη αιτία διαφορετική από «Διακανονισμένη πώληση μέσω του συστήματος», αλλά με διαθέσιμη επικοινωνία με παρεχόμενα στοιχεία παράδοσης και/ή τηλέφωνο και/ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15. Η προσθήκη ενός ποσού σε έναν λογαριασμό χρήστη γίνεται μετά την κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό Balkan.Auction σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Balkan.Auction εμφανίζει τη μεταφορά σε μονάδες ίσα με το ποσό που καταβλήθηκε. Αυτό το ποσό ενημερώνεται μετά από κάθε πράξη που πραγματοποιεί ο χρήστης, με αποτέλεσμα να αλλάζει η αξία του (η προσθήκη ενός ποσού και η παροχή μπόνους οδηγεί σε αύξηση του ποσού των μονάδων στο λογαριασμό χρήστη, ενώ επισημαίνεται μια πληρωμένη επιλογή και χρεώνεται ένα το τελικό τέλος οδηγεί σε μείωση του ποσού).
  15.1. Σε περίπτωση που η υποχρέωση του χρήστη προς την Balkan.Auction στο τέλος του τρέχοντος μήνα φτάσει τα 3 (τρία) ευρώ, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ολόκληρη την υποχρέωση, αλλά όχι αργότερα από την 10η μέρα του επόμενου μήνα. Μετά από αυτό το διάστημα, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης, επιβάλλονται περιορισμοί στο προφίλ ή στα προφίλ και, για να καταργηθούν αυτοί οι περιορισμοί, είναι απαραίτητη η πλήρης κάλυψη της τρέχουσας υποχρέωσης προς το σύστημα. Εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί πρόσθετα προφίλ ή/και υπάρχει ένδειξη άμεσης συνδεσιμότητας με άλλα προφίλ, ο περιορισμός επιβάλλεται σε όλα τα συνδεδεμένα προφίλ.
  15.2. Ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει τιμολόγιο μετά από κάθε ποσό που προστίθεται στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα εισάγοντας τα απαραίτητα δεδομένα στην ενότητα Τιμολόγια (από 01.12.2021). Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται σε έναν χρήστη διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμα για λήψη εντός 365 ημερών. Η αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων σημαίνει επίσης αποδοχή της υποβολής τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή κατά την έννοια των κανονισμών που ισχύουν για τον ΦΠΑ.

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

16. Θεωρείται ότι ένας αγοραστής έχει κερδίσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία, όταν υπάρχουν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  16.1. ο αγοραστής είναι πρώτος κατά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας (σε περίπτωση που η ηλεκτρονική δημοπρασία είναι χωρίς δεσμευμένη τιμή);
  16.2. ο αγοραστής είναι πρώτος κατά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας και επιτυγχάνεται η δεσμευμένη τιμή (σε περίπτωση που υπάρχει)•
  16.3. ο αγοραστής χρησιμοποίησε την αγοράστε τώρα τιμή (σε περίπτωση που υπάρχει)•
  16.4. μια προσφορά γίνεται δεκτή, μέσω των ενσωματωμένων λειτουργιών στο σύστημα (Κάνε Προσφορά).

17. Κάθε τυπική δημοπρασία είναι με αυξανόμενο τίμημα και κηρύσσεται νικητής ο χρήστης που έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά. Το βήμα στη διαδικασία πλειοδότησης είναι σταθερό, αλλά με διαφορετική αξία στις διαφορετικές κλίμακες τιμών. Επιπλέον, το βήμα είναι σαφώς ορατό σε κάθε δημοπρασία, στην οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία πλειοδότησης και αποτελεί η πραγματική διαφορά μεταξύ της ελάχιστης επιτρεπόμενης τιμής για επόμενη πλειοδότηση και της τρέχουσας τιμής. Υπό την προϋπόθεση ότι η διαφορά μεταξύ των ποσών που εισάγονται από τον νικητή και το δεύτερο χρήστη είναι μεγαλύτερη από αυτό το βήμα, η τελική τιμή της δημοπρασίας σχηματίζεται από το ποσό του δεύτερου πλειοδότη σύν ένα βήμα. Η διάταξη των χρηστών είναι κατά φθίνουσα σειρά των ποσών που εισάγονται από αυτούς.

18. Σε περίπτωση που γίνει αγορά, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το εμπόρευμα από τον πωλητή, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής και παράδοσης, που περιγράφονται στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

19. Κάθε πωλητής μπορεί να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία με οποιοδήποτε εμπόρευμα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  19.1. το εμπόρευμα δεν απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία•
  19.2. ο πωλητής διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφόσον απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία•
  19.3. το εμπόρευμα παρουσιάζεται από κείμενο και/ή εικόνες, κατά τρόπο που δεν προκαλεί σύγχυση στους αγοραστές•
  19.4. στην περίπτωση αντικειμένου τύπου "ρέπλικα", αυτό δηλώνεται τόσο στην περιγραφή όσο και στον τίτλο της δημοπρασίας•
  19.5. η κύρια εικόνα, που χρησιμοποιείται για την ευρετηρίαση της δημοπρασίας σε όλες τις λίστες, εμφανίζει το στοιχείο προς πώληση•
  19.6. περιγράφονται όλοι οι όροι πληρωμής και παράδοσης του εμπορεύματος.

20. Σε περίπτωση αγοράς, ο πωλητής πρέπει να είναι σε θέση να παραδώσει το εμπόρευμα στον αγοραστή. Το εμπόρευμα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην παρουσίασή του στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

21. Ο πωλητής δεν δικαιούται να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, ΦΠΑ και άλλες πρόσθετες πληρωμές, εκτός αν αναφέρονται ρητά στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

22. Ο πωλητής δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία, η οποία έχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  22.1. περιέχει χυδαίες ή άσεμνες εκφρασεις και λεξεις•
  22.2. περιέχει εικόνες με επιθετικές σκηνές, αντίθετες με τα χρηστά ήθη (συμπεριλαμβανομένων σκηνών βίας, σαδισμού, παιδικής πορνογραφίας)•
  22.3. περιέχει συνδέσμους διαφήμισης (εξαίρεση: αιτούμενες και εγκεκριμένες διαφημιστικές καμπάνιες)•
  22.4. περιέχει προσωπικά στοιχεία (στοιχεία επικοινωνίας)•
  22.5. εμφανίζεται μια εξωπραγματική τιμή (πολλαπλάσια από την αγοραία τιμή)•
  22.6. χρησιμοποιείται ξένη πνευματική περιουσία χωρίς την συγκατάθεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων•
  22.7. επιλέγεται μια ακατάλληλη κατηγορία•
  22.8. διπλασιασμένο/πολλαπλασιασμένο εμπόρευμα και σε περίπτωση που υπάρχει ποσότητα από συγκεκριμένο είδος, επιτρέπονται μέχρι δύο ενεργές δημοπρασίες•
  22.9. αναγγελία τύπου «Αγοράζω», «Ανταλλάσσω», «Εξυπηρέτηση», «Φαγητό», «Διαφήμιση» και «Πρόσθετες φωτογραφίες».

23. Η Balkan.Auction διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε ηλεκτρονική δημοπρασία, όπως και να αφαιρεί οποιοδήποτε κείμενο ή μέρος ενός κειμένου που δημοσιεύτηκε από έναν χρήστη και εμφανίστηκε δημόσια στο περιεχόμενο του ιστότοπου.

Ευθύνες

24. Η Balkan.Auction δεν ευθύνεται, όταν λόγω παραβίασης της λειτουργικότητας του ιστοτόπου επήλθαν ανεπιθύμητες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων ανεπιτυχών συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

Αυτοί οι γενικοί όροι δεν έχουν τροποποιηθεί από τις 20 Αυγούστου 2021.