Ειδοποιήσεις

Μπόνους Πάσχα 16 Απρίλιος 2021
Mobile application / Browser 4 Νοέμβριος 2020
Νέες λειτουργίες 1 Αύγουστος 2020

Απαγορευμένα Αντικείμενα


  Εφιστούμε την προσοχή όλων των πωλητών να συμμορφώνονται με τα σ.19 και σ.22 των Γενικών Όρων και τους υπενθυμίζουμε ότι φέρουν προσωπική νομική ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή τους. Εμπορεύματα που απαιτούν άδειες και έγγραφα που τους επιτρέπουν να κυκλοφορούν παρακολουθούνται τακτικά από τις αρχές επιβολής του νόμου.
Λάβετε υπόψη ότι το Balkan.Auction παρέχει πλήρη βοήθεια στην εισαγγελία και στη δικαστική εξουσία για την ανίχνευση τέτοιων παραβιάσεων, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και αρχεία των ενεργειών των παραβατών.

Το Balkan.Auction καλεί για συμμόρφωση με τους νόμους και έχει μηδενική ανοχή σε πιθανούς παραβάτες.