Ειδοποιήσεις

Μπόνους Πάσχα 16 Απρίλιος 2021
Mobile application / Browser 4 Νοέμβριος 2020
Νέες λειτουργίες 1 Αύγουστος 2020

Νέες λειτουργίες

Το σύστημα επιτρέπει ήδη την κατά καιρούς έκπτωση των προϊόντων σταθερής τιμής που ήταν διαθέσιμα στο σύστημα πριν από περισσότερες από 30 ημέρες και ταυτοχρόνως οι παράμετροί τους έχουν παραμείνει αμετάβλητες (μη διορθωμένες δημοπρασίες). Οι πωλητές θα μπορούν να διαφημίζουν αυτά τα προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης από την τρέχουσα τιμή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά από αυτό το διάστημα η Αγόρασε ΤΩΡΑ τιμή θα επιστρέφεται αυτόματα στην αρχική.
Σύνδεσμος για τη δημιουργία έκπτωσης εμφανίζεται στη σελίδα μιας δημοπρασίας που έληξε χωρίς συναλλαγή, που πληροί τους παραπάνω όρους. Μια τέτοια ομαδική ενέργεια είναι δυνατή στην ενότητα Ολοκληρώθηκαν χωρίς συναλλαγή.

Κατόπιν προτάσεων από χρήστες, προσφέρουμε επίσης στους πωλητές τη δυνατότητα να αυξήσουν τη διάρκεια κάθε δημοπρασίας κατά 24 ώρες, ακόμη και αν υπάρχουν πλειοδοτήσεις. Αυτή η ενέργεια μπορεί να ολοκληρωθεί έως 5 λεπτά πριν από τη λήξη μιας συγκεκριμένης δημοπρασίας και χρεώνεται με 1.10 ευρώ. Η παράταση της διάρκειας θα επιτρέψει, ιδίως για τις «καυτές» δημοπρασίες να επιτευχθούν καλύτερες τιμές πώλησης.


Οι δράσεις μας για τη βελτίωση της πλατφόρμας και για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών συνεχίζονται!