Taxe

Înregistrarea și activarea licitațiilor sunt gratuite.
Nu se percepe nicio taxă de la cumpărători.
Se va percepe o taxă finală în caz de realizare a unei tranzacții. Aceasta va fi 3% din prețul final, dar nu mai mult de 20 € și nu mai puțin de 1 eurocent.
Se vor percepe taxe și în cazuri de utilizare a opțiunilor suplimentare/de reclamă.
Aceste opțiuni au valori fixe și taxele corespunzătoare lor vor fi percepute la fiecare startare și re-startare a unei licitații:
Bold / Scrisori îndrăznețe -  0.30 €
Highlight / Colorată -  0.60 €
Category Top / TOP în categoria -  1.30 €
Homepage Top / TOP pe prima pagină -  2.50 €
Extended duration / Creștere durată -  1.10 €
Additional Images / Imaginile suplimentare -  0.40 €
Reserve Price / Preț rezervat -  0.40 €
Restrictive Option I / Opțiune de limitare I -  0.30 €
Restrictive Option II / Opțiune de limitare II -  0.30 €
Taxele se vor cumula în contul al Vânzătorului.
Reclamații și obiecții referitor la taxele acumulate se vor admite în termen de 15 zile de la data la care au fost percepute.
O listă completă a tuturor taxelor în ordinea acumulării lor se va vizualiza în contul fiecărui vânzător, iar înscrierile mai vechi de 365 de zile vor fi grupate.

Taxele pentru utilizarea opțiunilor de reclamă nu vor fi restituite.
A fost introdus un sistem de restituire a taxelor finale. Orice vânzător poate trimite o cerere de restituire în cazul unei tranzacții nerealizate și în următoarele condiții:
  • Nu mai devreme de 10 zile și nu mai tarziu de 25 de zile de la sfârșitul licitației;
  • lipsa unor comentarii de rating pozitiv referitoare la tranzacția respectivă;
  • lipsa unor informații despre o livrare asociată cu licitația respectivă.

În cazul unei taxe de garanție, cerute de utilizator și având ca scop eliminarea unor acțiuni răuvoitoare/incorecte (conform p. 10 din Condițiile Generale), suma din cauză poate fi returnată peste unei perioade de 18 de luni (începând cu data de achitare a taxei) de utilizare corectă a platformei sau în cazul de depunere a unei cereri de încheiere a activităților la Balkan.Auction. suma taxei respective nu poate depăși 80 €.

Informații detaliate despre toate metodele posibile de alimentare a contului unui utilizator cât și despre tranzacțiile / mișcările sumelor din cont - Profil / Cont


Condițiile Generale și secțiunea Taxe se ivesc niște documente legate și orice modificare a taxelor reflectează asupra data ultimei modificări a Condițiilor Generale.