Condiții Generale


În acest document sunt descrise condițiile și regulile de utilizare ale serviciilor accesibile în site-ul Balkan.Auction
Site-ul este deținut și administrat de S.C. Auction.BG Ltd.

Balkan.Auction este o platformă e-commerce unde fiecare utilizator poate:
- să posteze vânzări de articole atât prin licitație (târg) cât și la un preț fix;
- să cumpere și să participe la licitații inițiate de către un alt utilizator.

Terminologia folosită în aceste condiții generale:
  - licitație online - un anunț de vânzare pe internet realizată prin site-ul Balkan.Auction;
  - utilizator - orice persoană care s-a înregistrat pentru utilizarea serviciilor site-ului;
  - vânzător - un utilizator care postează o licitație online;
  - cumpărător - un utilizator care a câștigat o licitație online;
  - tranzacție - în cazul în care un cumpărător a câștigat o licitație online, se consideră că s-a realizat o tranzacție comercială de vânzare-cumpărare între cumpărător și vânzător;
  - tranzacție necontrolată - un acord între vânzător și utilizator pentru o anumită licitație, care a fost încheiat prin intermediul modulului de comunicare al sistemului;
  - cont de utilizator - un cont individual virtual care vizualizează toate sumele taxate de la și către Balcani. Licitație bazată pe utilizarea funcționalităților plătite ale platformei, bonusuri și multe altele. Important: contul nu are o funcție de plată între părțile unei tranzacții (Vânzător-Cumpărător). Unitățile alocate în acesta nu sunt bani electronici în sensul reglementărilor pentru furnizarea de servicii de plată;
  - rating - un sistem de puncte de evaluare, care se bazează pe feedback-urile reciproce între utilizatori;
  - preț rezervat - prețul sub care vânzătorul nu este dispus să vândă;
  - prețul Cumpără acum - un preț la care vânzătorul este dispus să vândă și fără o licitare.

Având în vedere, că че Balkan.Auction este un site internațional, trebuie să fie ales și respectat un anumit fus orar. Acest fus orar este UTC+2.

1. Prezentele Condiții Generale devin obligatorii pentru fiecare utilizator care s-a înregistrat.

2. Balkan.Auction își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste Condiții Generale.

3. În cazurile de modificare a acestor condiții generale, sistemul îi va notifica pe toți utilizatori activi. În condiție, că un utilizator concret în cadrul termenului legal nu și-a folosit dreptul de dezacord cu privire la modificările concrete, dar continuă să folosească serviciile site-ului, se va aprecia, că acesta este de acord cu Condițiile Generale noi.

4. Site-ul nu este un intermediar, nu participă și nu va purta nicio responsabilitate pentru tranzacțiile care se încheie între cumpărători și vânzători.

Înregistrare

5. Orice persoană care dorește să utilizeze serviciile site-ului se va înregistra.

6. Trimiterea unei cereri de înregistrare de către orice persoană se va considera o acceptare a prezentelor Condiții Generale, ca și a tuturor procedurilor însoțitoare înregistrării și ale autentificării ulterioare, inclusiv confirmarea telefonică (prin SMS).

7. Au dreptul să se înregistreze persoane fizice cu capacitate de exercițiu care au împlinit vârsta de 18 ani. Persoanele juridice se vor înregistra prin persoanele fizice autorizate să le reprezinte.

8. Balkan.Auction colectează date personale de la utilizatori (Operator de date cu caracter personal nr. 21044, Legea Republicii Bulgaria privind protecția datelor cu caracter personal).
  8.1. Prin cererea de înregistrare orice persoană declară că este de acord să furnizeze datele sale personale;
  8.2. Fiecare persoană, care a cerut să se înregistreze, este apreciată, ca fiind informată privind reglementările din Declarația de confidențialitate și că le-a acceptat;
  8.3. În cazul unei tranzacții între cumpărător și vânzător site-ul nu furnizează în mod automat datele personale;
  8.4. Site-ul nu va fi responsabil pentru date de contact/livrare incorecte sau incomplete furnizate de către utilizatori;
  8.5. Fiecare individ care a cerut înregistrarea, se consideră că este de acord să primească notificări în baza activităților desfășurate de acesta în sistem.

9. Înregistrarea, datele legate de aceasta (inclusiv rating-ul) și obligațiile față de site care rezultă din ea, au un caracter personal și nu pot fi transmise terților. Înregistrarea de către utilizator a unor profile noi/suplimentare este permisă exclusiv utilizator de tip Vânzător cu numeroase și diverse articole. Aceasta necesită aprobarea unui administrator în urma unei cereri făcute prin e-mail.

10. Site-ul își rezervă dreptul de a:
  - refuza înregistrarea;
  - întrerupe o înregistrare fără nicio notificare prealabilă;
  - solicita date suplimentare și acte de identitate a persoanelor;
  - cere o taxă de garanție cu scopul de a exclude acțiuni rău intenționate/ lipsite de corectitudine;
  - dezactiva o înregistrare în urma efectuării cererii de dezactivare de către însuși solicitantul înregistrării.

11. Site-ul nu va fi responsabil pentru datele personale vizualizate public de către utilizatori în descrieri de licitații, texte și comentarii publice.

Taxe

12. Înregistrarea este gratuită.

13. Balkan.Auction nu percepe nici-o taxă de la cumpărători.

14. Se vor percepe taxe de la vânzători în cazuri de utilizare a opțiunilor suplimentare/de publicitate, precum și în cazuri de realizare a tranzacției - în conformitate cu secțiunea Taxe.
  14.1. O taxă finală se va percepe și în cazul unei tranzacții necontrolate, și anume în cazul încheierii premature a unei licitații în urma unui acord dintre vânzător și utilizator încheiat prin intermediul modulului de comunicare al sistemului. Aceasta taxă este redusă față de cea standard și suma ei este echivalenta a 2.4% din prețul de pornire/curent al licitației încheiate. Realizarea unei astfel de tranzacție elimină posibilitatea de a posta comentarii de tip „rating” și necesitatea de a restitui taxa finală corespunzătoare în cazul unei ne-finalizări. În cazul unei înțelegeri de încheiere a unei afaceri, finalizarea licitației este obligatoare având ca motiv declarat „Vânzare convenită prin sistem”. Orice altă acțiune sau lipsei de activitate se va indexa ca o incorectitudine vădită.
  14.2. Taxa maximă posibilă (20 €), dar nu mai mult decât valoarea tranzacției, se va percepe în cazul indexării unei incorectitudini din partea unui vânzător în ce privește motivul declarat pentru încheierea prematură a unei licitații. Ca o incorectitudine, care urmează a fi supusa unor sancțiuni se va aprecia și întreruperea premature a licitației având ca motiv declarat, diferit de „Vânzare convenită prin sistem”, dar dispunând în același timp cu o comunicare cu oferite date de livrare și/sau număr de telefon, și/sau adresa de email.

15. Adăugarea unei sume într-un cont de utilizator se face după depunerea de fonduri în contul Balkan. Licitație conform informațiilor furnizate pe site-ul web. Balkan.Licitația afișează transferul în unități egal cu suma plătită. Această sumă este actualizată după fiecare operațiune efectuată de utilizator, în urma căreia valoarea acesteia se modifică (adăugarea unei sume și oferirea unui bonus duce la o creștere a cantității de unități din contul de utilizator, în timp ce se marchează o opțiune plătită și se percepe o taxa finală duce la o scădere a sumei).
  15.1. Dacă datoria unui utilizator față de Balkan.Auction la sfârșitul lunii curente a ajuns la suma de 3 €, utilizatorul respectiv va fi obligat să plătească întreaga datorie, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare. După expirarea acestui termen, adică în cazul unei datorii restante, profilul/-urile va/vor fi restricționat/-e și pentru a fi ridicate restricțiile întreaga datorie curentă față de sistem va trebui să fie plătită. În condițiile în care utilizatorul folosește conturi suplimentare și/sau există factori care indică o legătură directă cu alte conturi, atunci restricția se aplică pentru toate conturile aflate în legătură.
  15.2. Un utilizator poate solicita o factură după fiecare sumă adăugată în contul său în platformă introducând datele necesare în secțiunea Facturi (de la 01.12.2021). Toate facturile emise către un utilizator le sunt disponibile într-un format electronic și sunt accesibile pentru descărcare în termen de 365 de zile. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale înseamnă și acceptarea transmiterii facturilor în format electronic în sensul reglementărilor aplicabile TVA-ului.

Licitații online

16. Se va considera că un cumpărător a câștigat licitația atunci când este împlinită una dintre următoarele condiții:
  16.1. cumpărătorul este ofertantul cel mai bun la sfârșitul licitării (în cazul unei licitații fără Preț rezervat);
  16.2. cumpărătorul este ofertantul cel mai bun la sfârșitul licitației și Prețul rezervat (dacă este cazul) a fost atins;
  16.3. cumpărătorul a folosit prețul Cumpără acum (dacă există aceasta opțiune);
  16.4. o ofertă propusă prin intermediul funcționalităților încorporate în sistem (Fă Ofertă) a fost acceptată.

17. La orice licitație de tip standard ofertarea este deschisă și utilizatorul care a introdus prețul cel mai mare va fi declarat câștigător. Pasul de licitare este fix, dar valoarea acestuia diferă in concordanță cu variația intervalelor de preț. Pasul de licitare este clar vizibil în fiecare licitație pentru care licitarea este deschisă și reprezintă diferența reală dintre prețul minim admisibil pentru licitarea următoare și prețul curent. Dacă diferența dintre suma introdusă de către câștigător și suma introdusă de către utilizatorul clasat pe locul doi este mai mare decât pasul de licitare, atunci prețul final al licitației este format din oferta celui de-al doilea utilizator plus un pas. Utilizatorii vor fi clasați în ordinea descrescătoare a sumelor pe care le-au introdus.

18. În cazul încheierii unei afaceri cumpărătorul este obligat să cumpere bunul de la vânzător în conformitate cu condițiile de plată și livrare descrise în licitația online.

19. Fiecare vânzător poate să activeze/înceapă o licitație online cu o marfă arbitrară dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  19.1. marfa nu este interzisă de legislația europeană;
  19.2. vânzătorul are toate licențele, permisiuni și patente necesare - în cazul în care acestea sunt prevăzute de legislația europeană;
  19.3. marfa este prezentată într-un text și/sau imagini în mod neîndoielnic pentru cumpărători;
  19.4. în cazul unui articol de tip „Replică”, acesta este declarat atât în descriere, cât și în titlul licitației;
  19.5. imaginea principală care este folosită pentru indexarea licitației în toate listele vizualizează articolul pus în vânzare;
  19.6. toate condițiile de plată și livrare a bunului sunt descrise.

20. În cazul încheierii unei tranzacții vânzătorul trebuie să poată livra bunul cumpărătorului. Bunul trebuie să corespundă în totalitate prezentării sale din licitația online.

21. Vânzătorul nu are dreptul de a solicita cumpărătorului suprataxe, supraprețuri, TVA și alte plăți suplimentare dacă acestea nu sunt descrise în mod explicit în licitația online.

22. Vânzătorul nu are dreptul de a activa/porni o licitație online care are cel puțin una dintre următoarele caracteristici:
  22.1. conține cuvinte și expresii vulgare sau care contrazic bunele moravuri;
  22.2. conține imagini cu scene de agresie, care contrazic bunele moravuri (inclusiv scene de violență, sadism, pornografie infantilă);
  22.3. conține link-uri de publicitate (excepție: campanii de publicitate solicitate și aprobate);
  22.4. conține date de caracter personal (date de contact);
  22.5. este vizualizat un preț nerealist de mare (de câteva ori mai mare decât prețul pieței);
  22.6. se folosește proprietatea intelectuală a altor persoane fără consimțământul titularilor drepturilor de autor;
  22.7. a fost selectată o categorie necorespunzătoare;
  22.8. dublată/multiplicată, cu condiția că dacă există o cantitate mai mare dintr-un anumit articol, sunt permise cel mult două licitații active;
  22.9. anunțuri de tip ”Cumpăr”, ”Schimb”, ”Serviciu”, "Alimente", ”Publicitate/Reclamă” și ”Imagini suplimentare”.

23. Balkan.Auction își rezervă dreptul de a anula fără o notificare prealabilă orice licitație online, precum și de-a șterge un text sau parte de text, publicat de utilizator și vizualizat public în conținutul site-ului.

Responsabilitate

24. Balkan.Auction nu este responsabil pentru cazurile unor consecințe nedorite rezultate în urma funcționării defectuoase a site-ului, inclusiv pentru tranzacții neîncheiate între cumpărători și vânzători.

Aceste condiții generale au rămas neschimbate începând cu data de 20 august 2021.